Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Thay đổi Máy Chủ Tên Cho Miền Của Tôi

Print this Article
Last Updated: January 23, 2017 12:20 PM

Để kết nối tên miền với website của bạn, bạn sẽ phải thay đổi máy chủ tên. Cách bạn thay đổi máy chủ tên sẽ tùy thuộc vào địa chỉ mà bạn đã đăng ký miềnwebsite . Sử dụng bảng bên dưới để tìm ngữ cảnh phù hợp với tình huống của bạn và làm theo các hướng dẫn đó.

Miền của tôi được đăng ký với Website của tôi được lưu trữ với Làm theo những hướng dẫn này...
GoDaddy GoDaddy Set nameservers for domains hosted & registered with COMPANY_NAME
GoDaddy Công ty khác

Trước tiên, bạn hãy lấy tên của máy chủ tên miền từ công ty lưu trữ website.

Sau đó, thay đổi miền để sử dụng máy chủ tên của công ty lưu trữ website

Công ty khác GoDaddy

Trước tiên, tìm hiểu xem máy chủ tên GoDaddy của bạn là gì

Sau đó, cung cấp chúng cho công ty nơi bạn đã đăng ký miền.

Công ty khác DNS ngoại vi Manage DNS zone files for your domain registered at another company
GoDaddy VPS/Chuyên dụng
tại đây

Trước tiên, tạo máy chủ tên riêng của bạn.

Sau đó, cập nhật tên miền để sử dụng máy chủ tên mà bạn mới tạo