Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Svenska Thai Türkçe Українська Chinese Taiwan Chinese

Cài đặt địa chỉ email của bạn với POP.

Print this Article
Last Updated: January 23, 2017 12:20 PM

Giao thức bưu điện (POP) có thể được sử dụng với bất kỳ gói email nào. Nó có những hạn chế khi cố truy cập email của bạn từ nhiều thiết bị khác nhau, nhưng bất kỳ dịch vụ email nào cũng sẽ hỗ trợ POP. Đọc thêm về điểm khác biệt giữa IMAP và POP. Nếu bạn không rõ tài khoản email của mình hỗ trợ giao thức nào, hãy kểm tra. POP or IMAP: How do I know what type of account I have?

Đây là những hướng dẫn chung và có thể thay đổi tùy theo chương trình bạn đang sử dụng. Hãy xem Thông tin thêm để có những hướng dẫn cụ thể dành cho chương trình.

 1. Bạn cần phải biết địa chỉ máy chủ POP và các cổng khả dụng của mình. Để tìm chúng, vào Trung tâm Cài đặt email.

  Đọc thêm về Trung tâm cài đặt email.

 2. Mở chương trình email mà bạn đã chọn, và tạo một tài khoản mới.
 3. Xác định khu vực cài đặt POP.
 4. Nhập thông tin sau đây:
  Trường Nhập
  Tên tài khoản Địa chỉ email đầy đủ của bạn
  Mật khẩu Mật khẩu tài khoản email của bạn
  Máy chủ thư đến Thông tin này được hiển thị trong Trung tâm Cài đặt Email
  Máy chủ thư đi Thông tin này được hiển thị trong Trung tâm Cài đặt Email
  Cổng đến Một trong những tùy chọn hiển thị trong Trung tâm cài đặt email, có hoặc không có SSL.
  Cổng đi Một trong những tùy chọn hiển thị trong Trung tâm cài đặt email, có hoặc không có SSL.
 5. Chương trình email của bạn có thể yêu cầu xác thực mật khẩu đối với Máy chủ thư đi. Nếu vậy, bạn phải đăng nhập vào máy chủ và nhập địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu trong khu vực cài đặt Máy chủ thư đi.

Bước Tiếp Theo

 • Sau khi chương trình dành cho máy tính của bạn được cài đặt, bạn có thể cài đặt Email trong không gian làm việc trên điện thoại di động.

Thêm thông tin

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.