Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Thai Türkçe Українська Vietnamese Chinese Taiwan Chinese

Konfigurera Din E-Postadress Med POP

Print this Article
Last Updated: January 23, 2017 12:09 PM

Post Office Protocol (POP) kan användas tillsammans med vilken e-postplan som helst. Det har begränsad funktionalitet när du försöker komma åt din e-post från flera enheter, men alla e-posttjänster har stöd för POP. Läs mer om skillnaden mellan IMAP och POP. Om du inte vet vad ditt e-postkonto stöder ska du spana in: POP or IMAP: How do I know what type of account I have?

Dessa är generiska instruktioner, vilka kan variera beroende på vilken klient du använder. Specifika klientanvisningar finns i Mer information.

 1. Du måste känna till din POP-serveradress och tillgängliga portar. Du hittar dem genom att gå till e-postkonfigurationscentret.

  Läs mer om e-postkonfigurationscentret..

 2. Öppna önskad e-postklient och skapa ett nytt konto.
 3. Leta upp området POP-inställningar.
 4. Skriv in följande:
  Fält Ange
  Användarnamn Din fullständiga e-postadress
  Lösenord Lösenordet för ditt e-postkonto
  Inkommande e-postserver Informationen som visas i e-postkonfigurationscentret
  Utgående mailserver Informationen som visas i e-postkonfigurationscentret
  Inkommande port Ett av alternativen som visas i e-postkonfigurationscentret, med eller utan SSL
  Utgående port Ett av alternativen som visas i e-postkonfigurationscentret, med eller utan SSL
 5. Din e-postklient kan kräva lösenordsautentisering för din utgående mailserver. I så fall måste du ha inloggningsuppgifterna för servern och ange din fullständiga e-postadress och lösenord i området Utgående mailserver.

Nästa steg

Mer information

Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.