Frequently Asked Questions

Other Languages: Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Filipino Français Indonesian Italiano Japanese Korean Malay Bokmål Nederlands Polski Português - Brasil Português - Portugal Русский Thai Türkçe Українська Vietnamese Chinese Taiwan Chinese

Överföra Domännamn Till Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Print this Article
Last Updated: January 23, 2017 12:07 PM

Det är enkelt att överföra ditt domännamn till Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Du måste genomföra ett antal steg hos din nuvarande registrator och ett antal steg hos Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Det kan ta mellan 7 och 10 arbetsdagar innan allt är klart.

Om du vill:

Du kan inte överföra en domän under en period på 60 dagar efter att du:

• •Registrerat eller överfört ett domännamn
• •Uppdaterat registrerarkontaktens företag
• •Uppdaterat registrerarkontaktens för- eller efternamn och inget företag har uppgetts

Du hittar mer information på ICANN:s sidor om överföring mellan registratorer och i vårt avtal för byte av registrerare.

Så överför du ett domännamn till Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Utför följande steg hos din nuvarande registrator

 1. Bekräfta kontaktinformationen: Bekräfta att kontaktinformationen för domänens administratör är korrekt. All e-post som rör överföringen skickas till administratören.

  För .au-domäner skickas all överföringsinformation till registrerarkontaktens e-postadress.

 2. Lås upp domännamnet.
 3. Avbeställ skyddad eller privat registrering: Om domänen har skyddad eller privat registrering måste du avbeställa detta.
 4. Skaffa en auktoriseringskod (kallas även för en EPP-kod eller överföringsnyckel) från din nuvarande registrator.

Slutför följande steg hos Wild West Conrad Pacific Domain Registration

 1. Kör en domännamnsöverföring från vår webbplats. Om den domänändelse du vill överföra inte finns med på listan kan du inte överföra domännamnet till oss.

  Om du köpte en överföring av ett .uk, .ca, .eu, .es eller .se domännamn, se respektive artikel för ytterligare anvisningar om överföring:

 2. Kolla din e-post: Kontrollera om den administrativa kontakten för domännamnet (admin) (eller registrerarkontakten för .au-domäner) har fått ett e-postmeddelande från Wild West Conrad Pacific Domain Registration. E-postmeddelandet innehåller det transaktions-ID och den säkerhetskod du behöver för att auktorisera överföringen.
 3. Auktorisera domännamnsöverföringen till Wild West Conrad Pacific Domain Registration.

Nästa steg